Corren dies difícils, però també d'esperança

L'educació i el sistema educatiu del nostre país estan en procés de canvi continu i constant i dins d'aquest procés també es troben els centres, els serveis educatius i el professorat. El projecte de Llei d'Educació de Catalunya situa el centre educatiu com el centre del sistema.“El centre és el centre”. És aquí on tenen lloc tots els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. És aquí, doncs,  on s'han de produir els canvis en la mirada sobre els aprenentatges i, per tant, els ensenyaments  fent-los girar al voltant, de les situacions i dels escenaris on es produeixen i s'apliquen coneixements, és a dir, al voltant de les competències bàsiques. La formació del professorat ha d'estar  estretament alineada amb aquest repte. En el marc de les escoles d'estiu on es pot i s'ha d'aprofundir en el seu desenvolupament.

Com a espai i escenari de noves trobades de professorat, les escoles d'estiu possibiliten posar en contacte coneixements, idees, experiències, iniciatives, projectes, i, per sobre de tot, professionals i persones. Del contacte, la connexió i l'intercanvi en sorgiran nous coneixements, noves idees,  nous professionals i noves persones.

Els centres que ho vulguin podran assumir un nou repte el curs vinent: formar els futurs professionals, formar els estudiants de Magisteri o de Màster d'Educació Secundària  en pràctiques. Això els centres ho faran des del plantejament formatiu propi, des de la formació del seu professorat en el desenvolupament del projecte de centre, de les competències docents i d'acollida de nou professorat. Els futurs centres formadors són una oportunitat més per al canvi continu i constant per a la reforma del sistema educatiu que reclama el temps i el món en què vivim.

Repensar l'educació passa per reformar els processos d'ensenyament i aprenentatge i aquests exigeixen canviar la cultura escolar i generar nous contextos de producció i aplicació de coneixements.

Les escoles d'estiu han estat, són i continuaran essent un espai necessari per a la reflexió i la innovació en els canvis i les reformes en l'educació des de la formació del professorat. És en el marc de l'Escola d'Estiu 2009 on podem situar ara aquests processos.

Bona Escola d'Estiu, bon estiu i bon futur.

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'EducacióEnguany ja anem per la quarta edició de l’escola d’estiu d’educació musical i completem el periple pel territori arribant a Vic. D’aquesta manera s’ha acomplert un dels objectius inicials previstos en el moment de crear aquesta escola d’estiu, que era apropar la formació a les quatre demarcacions catalanes i respondre així, a les necessitats de formació dels especialistes de música d'escoles i instituts catalans, i afavorir la innovació en la didàctica de la nostra àrea.
Amb el títol: ESCOLTA COM SONA, volem crear el marc idoni per a la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música en el règim general i oferir un ventall de possibilitats que facilitin l’actualització de la metodologia a les aules de música, i permetre així, que els assistents puguin escollir entre una considerable oferta de tallers i activitats que seran liderades per professorat formador de primera línia.
Així doncs, esperem que aquesta 4a escola d’estiu d’educació musical sigui un èxit de participació i que el professorat assistent en surti satisfet pel que fa als aspectes formatius i de relació professional. Estem segurs que l’ambient de Vic i les instal·lacions del Seminari de Vic en particular ens ajudaran en aquestes fites.
Bona escola d’estiu!!!

Josep Maria Godoy i Tomàs
President de l’AEMCAT