Formar-se també a l'estiu

Actualitzar els coneixements, intercanviar experiències i reflexionar sobre la pràctica són tres objectius que es proposa la formació permanent entre persones professionals de la docència. També, la formació dels mestres i del professorat en general durant l'estiu.
A Catalunya, des de fa anys, aquests objectius tenen un marc on poder ser assolits: les escoles d'estiu, un espai on centenars i milers de mestres i professors i professores acudeixen cada any per trobar resposta a les demandes de formació.
La validesa de l'Escola d'Estiu, com a àmbit de formació, continua ben viva, ja que permet acomplir perfectament els tres objectius assenyalats: ajuda molts docents a actualitzar els coneixements gràcies a cursos de tècniques didàctiques o de nous continguts; ofereix un ampli ventall d'experiències d'uns i altres, que són conegudes i divulgades gràcies al contacte personal, a l'intercanvi sistemàtic i al debat entre els mateixos ensenyants, i ajuda a reflexionar sobre la pràctica en un moment propici per fer-ho, sense l'angoixa del dia a dia de les classes amb els alumnes.
La formació de l'estiu a Catalunya té com a protagonistes indiscutibles els mateixos ensenyants, ja que la modalitat més estesa de formació és la que s’autoorganitzen els diferents col·lectius i moviments de mestres, els col·legis professionals i les associacions formades per docents. Es tracta d'un exemple notable d'esforç professional per assolir els objectius de la formació contínua, que rep tot el suport i l'impuls de l'administració.
Aquest curs s'ha aprovat la nova Llei Orgànica d'Educació i a Catalunya hem signat el Pacte Nacional per a l'Educació. Ambdues fites marcaran la política educativa per als propers anys en un intent que puguem estabilitzar el sistema educatiu i la feina docent de mestres i professors i professores es desenvolupi en un marc professional amb més recursos i una orientació clara.
De ben segur que l'Escola d'Estiu, com a espai d'intercanvi i de reflexió, permetrà afrontar els reptes educatius que, com a país, tenim plantejats. Per això, volem fer palès el reconeixement personal i col·lectiu cap a les entitats i els grups organitzadors d'aquesta activitat formativa.    
Conscients que la qualitat de l'educació es guanya també amb la formació, des del Departament d'Educació volem encoratjar tots els ensenyants de Catalunya a participar en les activitats de formació d'aquest estiu.    

Marta Cid i Pañella
Consellera d'Educació