Escola d'estiu

Imprimeix PDF

L'AEMCAT, és una entitat que va néixer amb l'objectiu principal de ser un punt d'unió, de comunicació i d'intercanvi entre les persones que treballen en el món de l'ensenyament musical a les escoles i els instituts de Catalunya.

Des del seu naixement l'AEMCAT treballa per afavorir l'ensenyament, la recerca i la difusió de l'educació musical a Catalunya i per contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l'ensenyament musical. Intenta fomentar activitats que afavoreixin la formació del professorat tot impulsant i facilitant entre ells l'intercanvi d'idees i materials pedagògics. Aquests són, doncs, els criteris que guiaran L'ESCOLA D'ESTIU D'EDUCACIÓ MUSICAL.

L'ESCOLA D'ESTIU D'EDUCACIÓ MUSICAL neix amb la voluntat de respondre a les necessitats dels especialistes de música d'escoles i instituts catalans; per afavorir i facilitar la innovació en la didàctica de la nostra àrea.     

Així mateix, pretén crear el marc idoni per a la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música avui, a Catalunya; concretament es treballarà, des de diverses perspectives, com ensenyar la música i les tradicions catalanes a l'aula; ja que, si es dóna la benvinguda al nou alumnat en català, lògic seria que se l'acollís també amb les músiques i tradicions pròpies de Catalunya. L'escola d'estiu contribuirà, de ben segur, a l'actualització i millora professionals, així com a l'adquisició de nous coneixements de la nostra cultura i tradicions.

Aquesta escola d'estiu té una estructura molt específica que pretén facilitar la convivència, i fomentar l'intercanvi d'experiències educatives entre docents. Els seus objectius es podrien resumir en:

•Afavorir i facilitar la innovació en la didàctica de la música.     

•Propiciar la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música, avui.

•Contribuir a l'actualització i millora professionals

•Adquirir nous coneixements de la nostra cultura i tradicions.     

•Promoure la convivència, i fomentar l'intercanvi d'experiències educatives entre docents.